تبلیغات
ساحل تنهاییام - سـادگـی را بـرایـتـان آرزومـنـدم
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 14 شهریور 1392
٠•● ✿ آدم های سـاده را دوسـتــ دارم .

هـمـانــ هـا کـ ه بـدی هیـچ کـس را بـاور نـدارنـد .

هـمـانــ هـا کـ ه بـرای همـ ه لبـخنـد دارنـد .

هـمـانــ هـا کـ ه هـمـیـشـ ه بـدون تـوقـعـی کـنـارتــ هـستنـد . . .

٠•● ✿ آدم های سـاده عـمـرشـان کـوتـاه استــ .

بس کـ ه یـا ازشـون سـوء اسـتـفـاده میـکنـند

یـا زمینشـان میزنـند ،

یـا درس سـادهــ نبـودن بـهـشـان میـدهـند . . .

٠•● ✿ سـادگـی را بـرایـتـان آرزومـنـدم .

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
دوستان
پیوند های روزانه
نوای وب
طراح قالب
پایگاه اینترنتی مقتدر مظلوم

مقتدر مظلوم

نوای آنلاین