ساحل تنهاییام موفقیت در هدف گذاری است هر چیزی جز این فرع بر قضیه است. تمام مردمان موفق به شدت هدف گرا هستند. می دانند که چگونه و با تمام وجود و در هر روز زندگی برای دست یابی به خواسته هایشان تلاش می کنند. توانایی شما در هدف گذاری مهارت اصلی و تعیین کننده برای موفق شدن است. با داشتن هدف، ذهن مثبت شما به کار می افتد و نقطه نظرها و انرژی برای دستیابی به این اهداف آزاد می شوند. بدون هدف تحت تأثیر جزر و مد زندگی به بالا و پایین می روید. اما با داشتن هدف چون تیری از کمان در رفته به سوی هدفتان به حرکت در می آیید تا به آن اصابت کنید. آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ .... ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻦ ... ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑُﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ ..... ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ .... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ .... ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻥ .... ﺍﻣﺎ ..... ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ... ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻦ ... ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻦ .... ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ .... ﻭ .... ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻥ ... برای ذهن هدفمند همه چیز روشن است. http://tilki.mihanblog.com 2020-03-30T00:12:10+01:00 text/html 2015-08-19T01:26:46+01:00 tilki.mihanblog.com ساده باشیم.... http://tilki.mihanblog.com/post/1556 <span style="font-family: nasim; font-size: 16px; line-height: 26.1818161010742px; text-align: justify;">ساده باشیم: چه در باجهٔ یک بانک، چه در زیر درخت.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: nasim; font-size: 16px; line-height: 26.1818161010742px; text-align: justify;"><span style="font-family: nasim; font-size: 16px; line-height: 26.1818161010742px; text-align: justify;">زندگی رسم خوشایندی است.</span> <div><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-2015374749143900111439898295.8293.jpg"></div> text/html 2015-06-06T18:29:16+01:00 tilki.mihanblog.com 7 خواص اعجاب انگیز آیة الکرسی http://tilki.mihanblog.com/post/1554 <div align="justify"><font size="4">1- حضرت امام باقر(ع) فرمود : کسی که بعد از وضوء آیة الکرسی بخواند خداوند ثواب چهل سال عبادت را به او عنایت می فرماید و چهل درجه او را بالا می برد و چهل حورالعین را به تزویج او در می آورد.</font><br><br><font size="4">2-رسول خدا(ص)(علیه افضل الصلوات) فرمودند : هر کس آیة الکرسی را بعد از هر نماز واجبی بخواند خدای تعالی قابض روح او خواهد بود و مثل کسی است که جنگ کرده باشد با کفار در خدمت انبیاء تا به شرف شهادت فایض شده باشد.</font><br><br><font size="4">3-اگر کسی آیة الکرسی را بخواند و به پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نمی شود.</font><br><br><font size="4">4-اگر کسی در جایی بی آب باشد و از هلاکت بترسد 66 بار آیة الکرسی بخواند حاجتش برآورده می شود.</font><br><br><font size="4">5- برداشتن عذاب قبر : اگر کسی مشتی خاک بردارد و 7 بار آیة الکرسی بخواند و در قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند و به رحمت الهی رسد.</font><br><br><font size="4">6-پیامبر اکرم (ص) فرمودند : اگر کسی در شب یکشنبه دو رکعت نماز با حمد و آیة الکرسی و توحید هر کدام یک بار بخواند فردای قیامت وقتی پا به عرصه ی قیامت می نهد صورتش مثل ماه شب می درخشد و از طرفی هم پروردگار عالم در دنیا عقلی به او عطا می کند که او را تا زمان مردن همراهی می کند.</font><br><br><font size="4">7-دوازده مرتبه آیة الکرسی خواندن در سفر و حضر مانند این است که دوازده لشکر مجهز برای حفاظت از هر حادثه از جانب خدا گماشته شده است.</font><br><br><font size="4">تذکر : این 7 مورد تنها 7 قطره از دریای پهناور آیة الکرسی می باشد . سوره ای کوچک در قرآن که در دل بزرگترین سوره ی قرآن جای دارد و پیامبر (ص) خواندن مدام آن را به امیر المومنین علی(ع) بی نهایت توصیه می فرمود. </font></div> text/html 2015-06-06T11:21:51+01:00 tilki.mihanblog.com عطای بهشت http://tilki.mihanblog.com/post/1553 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; margin-right: 28.25pt; text-align: center; text-indent: -23.5pt;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; margin-bottom: 0.0001pt;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px;"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 16pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">رسول خدا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px;"><span style="font-family: 'B Fantezy'; font-size: 14pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">صلی الله علیه و آله و سلم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px;"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 16pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">فرمود</span></b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px;"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; margin-bottom: 0.0001pt;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px;"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">هر كس نیاز مومنی را برآورد خدا نیازهای فراوانی را برای او تامین می كند كه كمترین آنها بهشت است.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left;" align="right"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 8pt; text-shadow: rgb(223, 233, 233) 0px 0px 1px; color: rgb(0, 176, 80);" lang="FA">(قرب الاسناد ، ص56)</span></p><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2015-06-05T16:16:17+01:00 tilki.mihanblog.com محبوب خدا شدن http://tilki.mihanblog.com/post/1552 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br> امام صادق <font color="#009900">علیه السلام </font>فرمود:<br> <br></font><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">خدا می فرماید: مردم عیال من اند و محبوب ترین آنان كسانی اند كه در رفع نیازهای مردم بكوشند.</font><br></div><div align="left"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <font color="#990000"><br><font size="3">(مصادقه الاخوان ، ص71) </font></font></font></div> text/html 2015-02-06T05:22:12+01:00 tilki.mihanblog.com .............. http://tilki.mihanblog.com/post/1551 <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 0px 0px 6px; FONT: 14px/15px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(20,24,35); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 6px 0px; FONT: 14px/15px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(20,24,35); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">حیـف باشد که تو باشی و مرا غــم ببــرد</P> <P> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 6px 0px 0px; DISPLAY: inline; FONT: 14px/15px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(20,24,35); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">یا مستغاث یا اباصالح المهدی ادرکنی...</P></P> <P align=center> <P style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 6px 0px 0px; DISPLAY: inline; FONT: 14px/15px 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(20,24,35); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><IMG class=postimg alt="" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-2013374747088605311423200065.1694.jpg"></P></P> text/html 2014-11-11T17:26:38+01:00 tilki.mihanblog.com ... http://tilki.mihanblog.com/post/1549 آیت ا… بهجت (ره):<br> <br> با تمام وجود گناه كردیم، نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمان را فاش كرد،<br> <br> اگر بندگی اش را میكردیم چه میكرد؟<br><br><div align="center"><img class="stbigimg" src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20133747410667758171415722724.2312.jpg" title="آیت ا… بهجت(ره): با تمام وجود گناه كردیم، نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمان را فاش كرد، " alt="آیت ا… بهجت(ره): با تمام وجود گناه كردیم، نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمان را فاش كرد، " height="368" width="623"><br></div> text/html 2014-08-11T17:14:44+01:00 tilki.mihanblog.com بغض... http://tilki.mihanblog.com/post/1547 <div align="center"><font size="4"><br><br>كنج گلویم قبرستانیست پُر از احساس‌هایی كه زنده به گور شده‌اند به نام بُغض!<br><br>&nbsp;</font><img alt="دلقک [Blue Eyes]" class="aligncenter size-full wp-image-1469" src="http://blueeyes.ir/wp-content/uploads/2013/09/%D8%AF%D9%84%D9%82%DA%A9-Blue-Eyes.jpg" title="بغض عشق ﺧﯿﺎﻧﺖ عشق وفاداری در عشق نگاه عاشقانه لبخند عشق دلتنگی تنهایی بغض بازی با احساسات " height="600" width="599"></div> text/html 2014-08-04T07:20:03+01:00 tilki.mihanblog.com ((خیلی زیـــــــــــــباست حتـــــــــــــــــــــــما بخونید دوستان)) http://tilki.mihanblog.com/post/1545 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA">آیا میدانى چرا در گوش طفل تازه متولد شده أذان میگویند؟ رسول اكرم امر فرموده است كه هنگام تولد طفل در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم! بعد از هر اذان و اقامه اى نمازى برپا میشود پس نماز این دو كجاست؟ نماز این اذان و اقامه همان نماز میتى است كه بعد از مرگ هر انسان بر او خوانده میشود. آیا هیچوقت از خود پرسیده بودید كه چرا نماز میت اذان و اقامه ندارد؟! ((چون هنگام تولدمان اذان و اقامه اش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتى كه به ما داده شده خود را براى چنین روزى آماده كنیم))) پس عمر ما هر چند طولانی باشد فاصله بین أذان است ونماز. خدایا عمرمان را با بركت كن</span></font><br><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"> هرگاه در میان مشکلات قرار گرفتید،سیل صلوات به راه اندازید؛زیرا آن سیل،حتما مشکلات را با خود می برد.(علامه طباطبایی)</span></font><br><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"></span></font></font><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"><img src="http://axgig.com/images/59505228996525684270.jpg" style="margin-top: 119px;" id="irc_mi" height="317" width="394">نماز اول وقت</span></font></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA">علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از مرحوم آیت الله قاضی نقل می کردند:</span></font><br><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"> اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند. نمازاول وقت فی نفسه آثار زیادی دارد، اگر چه حضور قلب هم نباشد.</span></font><br><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"> ---</span></font><br><font size="4"><span id="yui_3_16_0_1_1407135816507_1879" style="font-size: 10pt; color: black;" lang="FA"> پخش این پیام دینی صدقه جاریه است.</span> </font></font></div> text/html 2014-07-28T18:17:05+01:00 tilki.mihanblog.com *** http://tilki.mihanblog.com/post/1544 <font size="4">در هر لحظه زندگی جدیدی برایمان ایجاد می‌شود.<br> بیایید شادمانه به استقبالش برویم.<br> اگر چشمانمان به جای نگاه به پشت سر، جلو را ببیند!! <br>بهتر قدم بر می‌داریم!!!<br><br></font><div align="center"><img class="stbigimg" src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-2013431608588775911405933868.0928.jpg" title="(gol) (gol) (gol) در هر لحظه زندگی جدیدی برایمان ایجاد می شود. بیایید شادمانه به استقبالش برو" alt="(gol) (gol) (gol) در هر لحظه زندگی جدیدی برایمان ایجاد می شود. بیایید شادمانه به استقبالش برو"><br></div>